Vòi Rửa Kaff

Vòi Rửa Kaff

Chuyên bếp nhập khẩu Kaff

-25%

VÒI RỬA KAFF KF-C2

5.010.000đ
6.680.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-C5

5.010.000đ
6.680.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-C6

5.985.000đ
7.980.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-FC83021

2.985.000đ
3.980.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-C1

5.610.000đ
7.480.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-FC8325

1.710.000đ
2.280.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-FC8349

1.987.000đ
2.650.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-FC8375

1.560.000đ
2.080.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-C16

5.610.000đ
7.480.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-FC8602

2.010.000đ
2.680.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-FC8327X

1.860.000đ
2.480.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-FC83016

1.410.000đ
1.880.000đ