Sản phẩm

Sản phẩm

Chuyên bếp nhập khẩu Kaff

-25%

CHẬU RỬA KAFF KF-HM8245C

5.160.000đ
6.880.000đ
-25%

CHẬU RỬA KAFF KF-HMS8245

5.235.000đ
6.980.000đ
-25%

CHẬU RỬA KAFF KF-HMS9050

5.385.000đ
7.180.000đ
-25%

CHẬU RỬA KAFF KF-P8143

2.680.000đ
3.580.000đ
-25%

CHẬU RỬA KAFF KF-P10046

3.660.000đ
4.880.000đ
-15%

CHẬU RỬA KAFF KF-HM6045

4.148.000đ
4.880.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-C2

5.010.000đ
6.680.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-C5

5.010.000đ
6.680.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-C6

5.985.000đ
7.980.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-FC83021

2.985.000đ
3.980.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-C1

5.610.000đ
7.480.000đ
-25%

VÒI RỬA KAFF KF-FC8325

1.710.000đ
2.280.000đ